Dạo qua một vòng box thơ mới thấy cũng còn một đôi điều vướng mắc, xin được trình bày "hoàn cảnh" với các bạn như sau::)

1. Trước hết, xin nói rõ: đây là box thơ sưu tầm, nên nếu bài nào các bạn nhớ tên tác giả, xin hãy đề rõ tên để tỏ thiện ý tôn trọng người sáng tác. Trong trường hợp nếu các bạn không nhớ rõ tác giả là ai thì tất nhiên đành chịu, nhưng cũng hy vọng các bạn khác biết được tên tác giả của bài thơ đó sẽ nhắc tên cho mọi người cùng được bái vọng tác giả.
2. Nếu post nhiều bài thơ của một tác giả, Nấm nghĩ các bạn nên lập một topic chuyên về thơ của tác giả đó. Như vậy sẽ dễ dàng cho việc tìm kiếm và thưởng thức; đồng thời cũng giúp cho việc quản lý box được dễ dàng hơn.
3. Và điều cuối cùng: cũng vì đây là box thơ sưu tầm, nên xin tránh post đối đáp thơ trong này.

Cảm ơn các bạn đã đóng góp cho box Thơ Sưu Tầm nói riêng và cho Diễn đàn HHT nói chung. Thân chúc các bạn vui vẻ khi ghé thăm HHT...
Yêu mến!