woa ! tuyệt vời , mình rất mong 1 ngày gần đây sẽ dc đến Đà Nẵng