hức , sao lại xoá box này, ai mà xoá box này là hông xong với tui đâu đó :boxing: ai hông thích nghe NKL thì thoi