Update 30 - 08 - 06 :::

Dzọn dzẹp bài viết cuối tháng :
- Huỷ những Topic đã bị Mods / mems del trước đó .
- Huỷ những topic link ảnh hỏng / post bài sai nội quy ( Title không đúng quy định ) .
- Locked những topic nhiều bài replies ...

--->> Còn lại 18 pages so với con số 25 ban đầu :)

P/s :: - Nhờ các bạn Mods check lại một lần nữa xem có topic nào link ảnh bị hỏng thì del cho gọn .
- Mỗi tuần 2 lần check lại list những bài đã bị del tạm --> Huỷ hẳn luôn ...

Have funs all !