Quy Ðịnh Của Diễn Ðàn - HOA HỌC TRÒ (Matnauhoctro)

Quy Luật Diễn Ðàn

Việc ghi danh vào diễn đàn hoàn toàn miễn phí.
HoaHocTro (matnauhoctro) là trang Web dành cho tuổi học sinh. Mục đích của trang web này là đóng góp một phần nhỏ trong tuổi học trò, và cũng vì để các bạn xa quê hương cũng như các bạn hiện đang còn ở quê hương ôn lại những kỷ niệm buồn vui của thời học sinh vô tư và hồn nhiên nhất, cùng nhau tham khảo, học hỏi lẫn nhau hay trao đổi trong kinh nghiệm học tập.Trước khi ghi danh tất cả đều phải đồng ý với những quy định sau:

  • Không được đăng ký những Biệt Danh phạm đến thuần phong mỹ tục, bôi bác , mang tính chất khiêu dâm, quảng cáo trang web, BBT sẽ xóa ngay lập tức mà không báo trước .
  • Tất cả bài gởi đều phải viết bằng tiếng Anh hay Việt đầy đủ các dấu nếu không sẽ bị xóa bỏ.Những bài viết đăng không đúng với đề mục ở trang đó thì BBT một là sẽ xóa, hai là sẽ chuyển qua cho đúng với đề mục trong Diễn Ðàn
  • Xin đừng đăng những nhu liệu ,software,videos liên quan đến bản quyền.
  • Xin đừng bàn về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích.
  • Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.
  • Xin hãy cư xử hoà nhã với nhau! BBT không chấp nhận và sẽ xóa ngay lập tức những bài viết mang hình thức công kích, mạ lị, tranh cãi, đe dọa nào nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể.
  • Xin đừng gởi bài hoặc hình ảnh có nội dung chính trị gây tranh cải ,thô tục,quảng cáo , khiêu dâm hay bất cứ đề tài nào không thích hợp cho trẻ em .
Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước. Ðây là một diễn đàn có tính cách cá nhân vì vậy chúng tôi sẽ không chịu một trách nhiệm nào nội dung bài gởi của thành viên, tác giả.