Click here to view all messagesShowing user messages.
Giờ User To
New 16-07, 20:12
Vệ ơi quà cưới =)))
New 16-07, 19:19
Chú có qua nổi mùa bão giông
New 09-07, 20:00
Vệ chắc phải chờ đến ông nội
New 02-07, 03:27
Ô thật đấy Vệ đin, chỉ có mình Vệ mãi lẻ loi thoy =))
New 23-06, 20:35
Con chờ quà mừng của chú Fa’ & chú leon =))
New 22-06, 20:54
Dạ chưa chú, 28/7 dương lịch tới đây con mới chống lầy
New 12-06, 18:07
mấy nay quên pass, mới nhờ lão Vệ mần cho cái pass mới :Sr:
New 12-06, 18:07
chưa chống nha bác kai, gần thoai :))
New 12-06, 05:51
hế nhô ajinomoto
New 21-09, 20:14
ai nhắc chi tui vại
New 07-05, 02:37
Hello
New 03-10, 18:09
Tím_1234: ảnh cuối là bạn Lúm Đồng Tiền, bạn này trước có đạt giải trong cuộc thi Miss HHT, cái bạn ngồi ở cây đàn ấy
New 21-09, 18:33
haha, icon mới chú Fa' chọn toàn xì tai cu toe teen teen ko nha
New 14-08, 18:20
VN 1l 19k mấy trăm đó chú :sr;, chênh bên chú khoảng 4.5k
New 20-07, 20:31
Alo alo, 1 2 3 4 alo