gió đơn côi

Thời gian tình người là vô giá

Đánh Giá Bài Này
Thời gian tình người là vô giá.
LÊ TIẾN MẠNH
THỜI GIAN...
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận