gió đơn côi

Tình yêu

Đánh Giá Bài Này
Cho dù có lấy hết nước của biển đông cũng không thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu của tôi dành cho em.
LÊ TIẾN MẠNH
THỜI GIAN...
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận