gió đơn côi

Thời gian mới có thể hiểu được tất cả...

Đánh Giá Bài Này
Giàu tiền giàu bạc thì lo giàu nhân giàu nghĩa chẳng cho là nghèo.
Nhân cách của con người mới là thứ bất diệt đừng bao giờ đánh giá một con người chỉ qua bộ đồ họ mặc.
LÊ TIẾN MẠNH
THỜI GIAN...
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận