Kienfa

Muộn Màng Là Từ Lúc - Mỹ Tâm

Đánh Giá Bài NàyMuộn Màng Là Từ Lúc

Mỹ Tâm

Đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ.
Đôi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan.
Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều.

Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn.

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ.
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen.
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm.
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay.

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ.
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa đc nhau.
Để rồi ta thuơng nhớ nhớ thương từng đêm.
Nếu mình ko thể quên thôi thì đừng quên.

Đôi khi em mong rằng mình đừng có nhau bao giờ.
Đôi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể tan.
Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều
Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn.
Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ.
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen.
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm.
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay.
Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ.
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa đc nhau.
Để rồi ta thuơng nhớ nhớ thương từng đêm.

Nếu mình ko thể quên thôi thì đừng quên.

Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm.
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay.
Dù muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ.
Dù vội vàng ta ngỡ sẽ xa đc nhau.
Để giờ ta xin khóc nhưng không thể xa.
Hay là ta sẽ thôi, sẽ đừng chia xa.
Thôi thì ta sẽ không bao giờ chia xa.
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Videos Nhạc

Bình Luận