All Blog Entries

 1. Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã có trong tài liệu phương Tây từ thế k

  Hoang Sa Truong Sa 001Bản đồ do nhà xuất bản Covens and Mortier tại Amsterdam vào năm 1760có ghi chú quần đảo Paracel bên cạnh bờ biển xứ Đàng Trong

  Tư liệu cổ phương Tây còn lưu lại đến nay cho thấy các nhà hàng hải Bồ Đào Nha là những người đầu tiên của châu Âu có những mô tả về quần đảo Hoàng Sa từ thế kỷ thứ XIV. Nhiều nhật ký hải trình của các nhà thám hiểm Bồ Đào
  ...
  Đề Mục
  Không Đề Mục