Những Bài Blog Mới Đây

 1. Tui ước.... LÊ TIẾN MẠNH...

  Bài hát: Tui Ước - KindyA

  Hook:
  Tui ước..có biệt thự....tui cũng ước được xe hơi......
  Tui ước khỏi đi làm vẫn có tiền để ăn chơi....
  Tui ước tui có quyền để chỉ chỏ vs ngta....
  Tui càng ước là tui có tiếng để biến con vịt thành con gà...

  Ver:
  Khi ở nhà tui là nhất là tự đại trong chữ gia.....
  Khi bước ra ngoài đường tui phải xách dép ...
  Đề Mục
  Không Đề Mục
 2. Những quy tắc để trở nên giàu có. LÊ TIẾN MẠNH...

  Tiền không bao giờ mua được tình cảm.
  Cuộc đời chỉ có một ngày.
  Mỗi ngày bạn chỉ có 24 giờ.
  Hãy biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý.
  Hãy quản lý thời gian của bạn.
  Thời gian là quan trọng nhất.
  Hôm nay tôi sẽ chia sẽ chút kinh nghiệm.
  những quy tắc để trở nên giàu có.
  Bạn hiểu thế nào về giàu có.
  Với tôi giàu có là có ...
  Đề Mục
  Không Đề Mục
 3. Những quy tắc để trở nên giàu có. LÊ TIẾN MẠNH...

  Tiền không bao giờ mua được tình cảm.
  Cuộc đời chỉ có một ngày.
  Mỗi ngày bạn chỉ có 24 giờ.
  Hãy biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý.
  Hãy quản lý thời gian của bạn.
  Thời gian là quan trọng nhất.
  Hôm nay tôi sẽ chia sẽ chút kinh nghiệm.
  những quy tắc để trở nên giàu có.
  Bạn hiểu thế nào về giàu có.
  Với tôi giàu có là có ...
  Đề Mục
  Không Đề Mục
 4. Những quy tắc để trở nên giàu có. LÊ TIẾN MẠNH...

  Tiền không bao giờ mua được tình cảm.
  Cuộc đời chỉ có một ngày.
  Mỗi ngày bạn chỉ có 24 giờ.
  Hãy biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý.
  Hãy quản lý thời gian của bạn.
  Thời gian là quan trọng nhất.
  Hôm nay tôi sẽ chia sẽ chút kinh nghiệm.
  những quy tắc để trở nên giàu có.
  Bạn hiểu thế nào về giàu có.
  Với tôi giàu có là có ...
  Đề Mục
  Không Đề Mục
 5. Những quy tắc để trở nên giàu có. LÊ TIẾN MẠNH...

  Tiền không bao giờ mua được tình cảm.
  Cuộc đời chỉ có một ngày.
  Mỗi ngày bạn chỉ có 24 giờ.
  Hãy biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý.
  Hãy quản lý thời gian của bạn.
  Thời gian là quan trọng nhất.
  Hôm nay tôi sẽ chia sẽ chút kinh nghiệm.
  những quy tắc để trở nên giàu có.
  Bạn hiểu thế nào về giàu có.
  Với tôi giàu có là có ...
  Đề Mục
  Không Đề Mục