Những Bài Blog Mới Đây

 1. Thời gian mới có thể hiểu được tất cả...

  Giàu tiền giàu bạc thì lo giàu nhân giàu nghĩa chẳng cho là nghèo.
  Nhân cách của con người mới là thứ bất diệt đừng bao giờ đánh giá một con người chỉ qua bộ đồ họ mặc.
  LÊ TIẾN MẠNH
  THỜI GIAN...
  Đề Mục
  Không Đề Mục
 2. Hạnh phúc trần gian...

  Hãy yêu thương những người đẻ ra mình.
  Yêu những người chân lấm tay bùn.
  Những người trồng lúa.
  Và hãy yêu thương những người yêu thương chúng ta.
  LÊ TIẾN MẠNH
  THỜI GIAN...

  Updated 12-04-2019 at 04:26 AM by gió đơn côi

  Đề Mục
  Không Đề Mục