Những Bài Blog Mới Đây

 1. Thứ gì mua được bằng tiền thứ đó rẻ...

  Bạn có thể mua được mọi thứ những gì bạn thích.
  Còn tôi thì lại thích mua tiền vì đơn giản với tôi tiền chỉ là rác.
  LÊ TIẾN MẠNH
  THỜI GIAN...
  Đề Mục
  Không Đề Mục