All Blog Entries

 1. Thời gian tình người là vô giá

  Thời gian tình người là vô giá.
  LÊ TIẾN MẠNH
  THỜI GIAN...
  Đề Mục
  Không Đề Mục
 2. Tình yêu

  Cho dù có lấy hết nước của biển đông cũng không thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu của tôi dành cho em.
  LÊ TIẾN MẠNH
  THỜI GIAN...
  Đề Mục
  Không Đề Mục
 3. Thời gian mới có thể hiểu được tất cả...

  Giàu tiền giàu bạc thì lo giàu nhân giàu nghĩa chẳng cho là nghèo.
  Nhân cách của con người mới là thứ bất diệt đừng bao giờ đánh giá một con người chỉ qua bộ đồ họ mặc.
  LÊ TIẾN MẠNH
  THỜI GIAN...
  Đề Mục
  Không Đề Mục
 4. Hạnh phúc trần gian...

  Hãy yêu thương những người đẻ ra mình.
  Yêu những người chân lấm tay bùn.
  Những người trồng lúa.
  Và hãy yêu thương những người yêu thương chúng ta.
  LÊ TIẾN MẠNH
  THỜI GIAN...

  Updated 12-04-2019 at 04:26 AM by gió đơn côi

  Đề Mục
  Không Đề Mục
 5. Thứ gì mua được bằng tiền thứ đó rẻ...

  Bạn có thể mua được mọi thứ những gì bạn thích.
  Còn tôi thì lại thích mua tiền vì đơn giản với tôi tiền chỉ là rác.
  LÊ TIẾN MẠNH
  THỜI GIAN...
  Đề Mục
  Không Đề Mục