Pluie

  1. Chỉ còn những mùa nhớ

    Nhiều năm rồi, những điều cần thay đã thay, cần đổi cũng đã đổi. Riêng thói quen nghe nhạc buồn vẫn không đổi, cũng như giữ kín những chuyện buồn nhưng chưa bao giờ chọn cách nói ra. Có người nói, và mình cũng từng nói rất nhiều, rằng đời ngắn lắm, đừng lãng phí thời gian cho những chuyện không vui. Nhưng thời gian qua, mình nghĩ khác, quá khứ đáng để trân trọng và giữ lại để viết ...
    Đề Mục
    Không Đề Mục