Tình Cảm

 1. Ừ thì nhìn lại.

  Tự nhiên muốn viết chút gì đó, thế thôi.

  Thật ra rất kỳ quái, từ khi HHT reset lại, những thứ mà mình đã xóa lại hiện hồn về. . Đọc lại thì, hồi xưa mình cũng lắm thứ khủng hoảng đấy chứ nhỉ. Quả thật là hồi đó đang khủng hoảng mà.

  Cũng thật lâu rồi, nói gắn bó, thật ra mình không gắn bó, mình là kẻ khó gắn bó với bất cứ thứ gì,
  ...
  Đề Mục
  Tình Cảm