PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChÂn LÝđỗ anh tuấn
18-05-2005, 09:37 PM
Trái tim màu đỏ bằng inox
Ngôi sao màu hồng bằng crom
Người ta dá áo bằng kim
Em ơi anh vá con tim bằng gì
Ở đâu có boy, ở đó có girl
"Kiến thức" là tài sản vô giá
"Tình yêu" là sức mạnh song
Mấy ai hiểu được chân lý này.
:huglove: