PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vềtiểu quỉ
17-05-2005, 11:05 PM
Về đi anh!… Với người ta…
Mình em cam chịu… chẳng thà… không duyên…

Với anh, em chẳng có quyền
Giữ anh ở lại… làm riêng cho mình…

Dẫu sao phận cũng an rồi
Anh về đi nhé! Thôi ngày đã qua…

Về đi anh!... Với người ta…
Mình em ở lại… chẳng thà… không quen…

<Đinh Thu Hương>