PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa SỮale nhan
17-05-2005, 04:45 AM
tuổi mười lăm em lớn từng ngày
một buổi sớm em bổng thành thiếu nữa
hôm ấy mùa thu,anh vân nhớ
hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ
tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
tinh yêu đầu tưởng không gi chia cắt
vậy mà tan trong sương gió mông manh
tại vâng trăng? tại anh hay tại em?
tại sang đông không con hoa sửa
tại siêu hinh hay tại gì khong biết nữa
tại con bướm vàng có canh nó bay
đau khổ, buồn, nhưng éo le thay
không phải thời "rômeo" & "juliet"
nên chẳng có đứa nào dám chết
đành lòng thôi mỗi đứa mỗi phương
chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
hương hoa sửa cứ trỡ về mỗi độ
hương của tinh yêu đâu nhắc nhỡ
có hai người xưa đã yêu nhau :love-smil :love-smil