PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề mời các bạn đọc nhanh rồi ra đề giúp mìnhhoang_thach
16-05-2005, 05:53 AM
navy
người đẹp còn đây nhà đầy bông
người đẹp đi rồi lòng trống không
giường không đệm cuốn nào ai ngủ
nay đã ba nam hương còn xông.

hương thơm, thơm không dứt
người đi, đi không về.
nhớ nhau lá vàng rụng,
rêu biếc in xanh bàn.
~~~~~hãy về đây bên anh, :cake: :flower: :blow: em ơi

các bạn ơi chúng ta thơ gì..........cũng có chỉ thiếu mỗi thơ tình ban

các bạn ơi chúng ta thơ gì........cũng cỏ rùi chỉ thiếu mỗi thơ tình bạn thôi.Hãy cùng nhau làm thơ tình bạn okey!!!!!!!!!1

hoang hon mau tim
13-06-2005, 03:18 PM
bạn thân tôi nơi phương xa vời vợi
tôi nơi này sống trong đơn côi
không biết trời xanh nơi xa ấy
bạn tôi bây giờ có hạnh phúc hay không?