PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cần trang web về ô tôchangmatcan
12-03-2006, 12:28 PM
Có bạn nào biết trang web nào nói về ô tô không mách cho mình với.Chả là mình đang cần tìm môt số đài liệu về động cơ,máy nổ,sửa chữa,lắp ghép và chuẩn bệnh của ô tô ấy mà.Nếu các ấy mà biết chỉ giúp mình với,trang nào mà bằng tiếng việt thì càng tốt

Mr.Oxy
13-03-2006, 06:20 AM
Có một số trang bạn thử tìm kiếm xem
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh
hoặc trang này http://www.vinaxuki.com/index.php?page=ct_hd
Chúc bạn tìm thấy cái mình cần