PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không có anh!!PhươngThanh
14-05-2005, 10:15 PM
Không có anh vũ trụ vẫn sáng
Không có anh tôi vẫn có người yêu
Người tôi yêu tuy rằng không đẹp
Nhưng đẹp hơn anh ở tấm lòng
Còn anh đẹp nhưng tấm lòng ích kỉ
Sẽ có ngày anh bị sĩ nhục vì yêu
Sống trên đời không cần cái đẹp
Đẹp bên ngoài giả dối bên trong
Khi chưa yêu anh là thiên thần bất tử
Khi yêu rồi anh là quỷ dữ của đời tôi!!
Sưu tầm