PDA

Xem đầy đủ chức năng : mua thi den roibabioil
13-05-2005, 11:07 PM
PHƯƠNG HONG
Chay ra nhat canh phương hong
Ghep thanh bon chu phương oi toi cho
Phương roi lac dat san trương
Nhac len ghep chu ' tinh yeu hoa tro '
Mua mua ha vo tinh chot den
Lam nat canh phương hong vua roi sang nnay
Tieng ve ngan hoa nen khuc bien tau
Khuc nhac he sao xuyen long ai
Mua he den canh phương mau do tham
Mau do hoc tro nam thang kho phai :tim: