PDA

Xem đầy đủ chức năng : TỰ TÌnh TuỔi 20 !!le nhan
12-05-2005, 10:51 PM
có nhiều đêm một minh ta thao thức
nghe thời gian lặng lẻ trôi bên đời
ôi cuộc sông ước mơ và hiện tại
chợt giật minh nay đã tuổi 20
20 tuổi mới thấy mình chưa lớn
đường tương lai dọi mắt vân xa vời
đâu phai bước qua hồ thu gợn sóng
mà nghẹn nghào, sóng cò ở trong tim
ta thanh thang nơi giảng đường đại học
để mẹ già tóc đã điểm hoa râm
để em nhỏ phải gánh thêm phần khó nhọc
và mọi người luôn vẫn ở bên ta ./ :angel1: :flower: