PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu trả lời êm áichípnhodeptrai
11-02-2006, 09:33 PM
Đức vua An-bát rất thích thú thử trí thông minh của các cận thần bằng những câu đố kì quái. Một hôm, ông triệu tập triều thần lại và hỏi:
-Các ngươi nghĩ ta nên dùng hình phạt nào đối với kẻ kéo ria mép ta?
Một viên quan vội tâu:
-Hắn ta phải bị chặt đầu! Phạm thượng quá thể!
Kẻ khác tâu:
-Hắn ta nên bị đánh!
Một kẻ khác lại nêu ý kiến:
- Hắn ta phải bị treo cổ mới xứng đáng!
Vua quay sang Bi-ban_một đại thần thông thái và có óc hài hước:
- Nhà ngươi nghĩ thế nào, Bi-ban?
Bi-ban nghĩ một lúc rồi nói:
- Tâu bệ hạ, thần nghĩ hắn ta nên được thưởng kẹo.
-Gì? Nhà ngươi có bị điên không đấy? Ngươi có biết ngươi đang nói gì không hả?
- Muôn tâu, hạ thần không điên. Hạ thần biết hạ thần đang nói gì_Bi-ban nhã nhặn trả lời.
-Vậy tại sao nhà ngươi lại nói như vậy?_ Vua tức giận hỏi.
Bi-ban trả lời:
- Tâu bệ hạ, bởi vì kẻ duy nhất dám làm điều này chỉ có thể là cháu trai của người!
Rất hài lòng với câu trả lời, nhà vua liền tháo ngay chiếc nhẫn đang đeo thưởng cho Bi-ban.:)