PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cần giúp đỡ về lịch sửciagame
07-02-2006, 10:16 AM
Có A-E nào có bài viết chi tiết về văn minh giao tiếp của người hà nội xưa và nay ko
Nếu có PM cho [email protected]
Rất cám ơn sự giúp đỡ của các bạn