PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bên phải bên tráitiểu quỉ
11-05-2005, 10:53 PM
Nếu anh đi bên phải
Đường đời chắc đã gặp em
Nhưng anh lại đi bên trái
Mỗi ngày một xa thêm

<Tế Hanh>