PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nói về tình yêutiểu quỉ
11-05-2005, 10:43 PM
Tình yêu không ở nơi em
Tình yêu không ở nơi anh
Tình yêu là ở giữa hai ta

Anh yêu em nhiều đến nỗi
Em không còn là em nữa, em ơi!
Anh yêu em nhiều đến nỗi
Anh không còn là anh nữa, em ơi!

Em đem đến cho anh
Sự cứng rắn
Của một người đàn bà
Cũng như anh đã cho em
Sự yếu đuối
Của một người đàn ông

<Tế Hanh>