PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh đến với em là lẽ tất nhiêntiểu quỉ
11-05-2005, 10:38 PM
Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như con sông trở về với biển
Như qua mùa đông mùa xuân lại đến
Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên

Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như cái hoa đến ngày kết quả
Như con chim buổi chiều quay về tổ
Như máu trong người trở lại con tim

Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc
Như cây kim địa bàn quay về hướng Bắc
Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em

Anh đến với em là lẽ tất nhiên

<Tế Hanh>