PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đến với anhtiểu quỉ
11-05-2005, 10:37 PM
Em đến với anh như tia nắng ấm
Giữa những ngày mây phủ bốn phương trời
Cơn gió lạnh mỗi ngày mỗi thấm
Nắng lên đi đẹp quá nắng ơi!

Em đến với anh như cơn gió mát
Cho một người ở giữa quãng đường xa
Chân đã mỏi mà cổ thì đói khát
Cơn gió về như nước xối chan hòa

….

<trích thơ Tế Hanh>