PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đềtiểu quỉ
11-05-2005, 10:34 PM
Anh yêu em
Dầu có hay không có em
Em là nỗi vô biên
Cho tình anh bất tận.

<Tế Hanh>