PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề (tình đời)tiểu quỉ
11-05-2005, 10:33 PM
Em là cơn gió mát lừng
Thổi rung tất cả lá rừng đời anh
Em là dòng nước long lanh
Soi trong tất cả đồng anh đợi chờ

Yêu em trao cả tâm hồn
Lòng thu ngày vắng, tình dồn dặm xa
Ngàn năm sau, chỗ đôi ta
Yêu nhau có lẽ lá hoa mọc đầy!

….

Không em, anh chẳng biết tình
Không ngày hôm ấy, đời thành ra sao?

<trích thơ Tế Hanh>