PDA

Xem đầy đủ chức năng : *** vô danh ***N.T.H
11-05-2005, 08:40 PM
xin chỉ giáo thêm

* ôm tuyện vọng rôm thành quá khứ
* trôn vuồi sâu dưới mộ thời gian
* đốt chái hết cho tàn vĩ vãng
* đưa tình vào vỉnh biệt hư không

xin các tiền bối chỉ giáo