PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quan án và tội phạmchípnhodeptrai
30-01-2006, 07:02 AM
Ở nước Vệ có một viên quan án nổi tiếng khắt khe tên là Quý Cao. Ông chưa hề xử oan cho một ai và cũng chưa hề tha cho ai dù một tội lỗi nhỏ. Một ngày kia...
-Bẩm quan, chúng tôi vừa bắt được tên trộm tiệm vải tối hôm qua.
-Đưa hắn vào.
Tên trộm được đưa vào...
-Xin quan tha cho tôi...Tôi lỡ dại lần đầu!
-Vậy là ngươi đã nhận tội ăn trộm?
-Dạ...đúng...tôi nhận tội.
-Cho hắn ấn dấu tay vào giấy nhận tội. Ta không thích xử oan ai!
-Vì sao ngươi đi ăn trộm?
-Bẩm...vì tôi nghèo quá...vợ tôi đang ốm...tôi không còn cách nào khác.
Quan liền ra lệnh cho bọn lính:
-Đến nhà hắn xem có đúng như vậy không?
Một lát sau:
-Bẩm đại quan, vợ hắn đang ốm thật...nhà hắn nghèo thật...
Quý Cao im lặng một lúc...
-Đại quan ơi, xin ngài hãy tha cho tôi đi! Vợ tôi bị đau thật mà!
-Ta rất cảm động vì tình thương mà ngươi dành cho vợ...Nhưng luật pháp thì không thể tha.Bởi vì ai có vợ con đau ốm đều đi làm điều quấy rối rồi được tha thì xã hội sẽ loạn mất. Tuy đau lòng nhưng ta vẫn phải xử đúng pháp luật vậy.
-Theo luật thì ta sẽ phải chặt của ngươi một cánh tay trái...Đem hắn đi chặt tay trái!
Tên trộm được thả ra sau khi án được thi hành...
-Hic! May mà ông ấy chặt tay trái...Tay phải còn làm được việc.
Một thời gian sau, nước Vệ có loạn...Giặc giã nổi lên khắp nơi...
-Quân giặc đang xông vào đây, đại quan hãy trốn đi!
Quý Cao theo cửa sau thoát ra ngoài.
-Cổng thành đã bị chúng chặn, làm sao ra ngoài đây?
-Ông hãy theo tôi!
-Ơ...anh là người đã bị tôi chặt tay mà?
-Chính là tôi. Phía đằng kia có chỗ tường bị đổ, ông hãy trèo qua đó đi!
-Tôi chặt tay anh mà anh không hận tôi sao?
-Mới đầu tôi rất tức giận nhưng sau tôi lại nghĩ rằng ông đã đúng
-Phải chăng những kẻ phạm tội đều được như anh thì tốt quá!

-Ê! Chuyện không hay lắm đâu nhưng nó ngắn