PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đềhoacomay_ht84
11-05-2005, 05:46 AM
EM biết mình là người đến sau
Nhận từ anh 1 tâm hồn vụn nát
Em biết anh tùng vì người khác
Dâng cả con tim và trọn cả cuộc đời
Em biết em chẳng là thứ nhất
Trong trái tim anh thương nhớ buổi ban đầu
Và em biết trong anh tình cũ chưa lắng sâu
Vẫn nhói đau khi mùa thu chợt đến
Em biết rằng em chẳng là thứ nhất
Chẳng được yêu thương nồng cháy mối tình đầu
Nhưng anh ơi anh vẩn là tất cả
Trong trái tim em thương nhớ buổi ban đầu
Dù em biết mình là kẻ đến sau
Không bao giờ có được tình yêu của anh
Nhưng vẫn nguyện đem hồn mình khỏa lấp
Những đau thương trống trải của hồn anh