PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho một người hạ cũwhisky_1801
10-05-2005, 09:21 AM
Ừ thôi, trả phía sân trường
Dấu chân hai đứa thuở dường như yêu
Tháng năm chiếc lá rơi vèo
Hoa bằng lăng cứ tím cheo leo lòng
Sau này còn nhớ hay không?
Mắt người hôm ấy điếng hồn của ta
Trái tim ngơ ngác ngã ba
Chúng mình sau rốt vẫn là bạn thôi

Đi qua cảm xúc một thời
Mới hay thuở ấy có người thầm thương
Bây giờ hai đứa ra trường
Vô tình thôi, có chút vương vấn nào
Bằng lăng tím đến xa nhau
Câu thơ không gửi cũng nhàu vệt mong

Ngày cuối nghe tiếng trống trường
Nghe nôn nao cả con đường học tan
Hái về một đoá bằng lăng
Định đem tặng
Lại lặng thầm cho thôi
Người ở đây mai xa rồi
Ngoảnh đầu mình giấu những lời giấu yêu
Một chiếc lá nữa rơi vèo
Thế là đã đủ để neo lòng mình
(1996-1999, sưu tầm)