PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh của emcachua1511
15-12-2005, 10:02 AM
Gửi anh của em!
-Anh có bít tại sao mỗi lúc đi học về em lại online không? Chỉ để chờ câu nói của anh "chào em yêu" thôi
-Anh có bít mỗi tối lúc học bài, em đều trốn xuống để ên mạng chỉ để xem anh có online không thôi
-Anh có bít em bùn thế nào không khi anh ngồi cạnh người-con-gái-em-vốn-không-ưa không?
-Anh có bít thế giới này sẽ sụp đổ khi anh có người con gái khác không?
TẤT CẢ NHƯNG ĐIỀU TRÊN CHỈ ĐỂ CHỨNG TỎ MỘT ĐIỀU :EM YÊU ANH

em sẽ không yêu ai
15-12-2005, 11:43 PM
rồi lại một người nữa tương tư vì tình và lại một người nữa chờ đợi tiếng yêu trong mong chờ
mong rằng bạn sẽ có được câu trả lời mà mình mong đợi