PDA

Xem đầy đủ chức năng : *** thơ tuyệt vọng ***N.T.H
07-05-2005, 07:08 AM
thơ vô danh **

*ôm tuyệt vọng rôm thành quá khư
*chôn vuồi sâu dưới mộ thơi gian
*đôt chái hết cho tàng vĩ vảng
*đưa tình vào vĩnh biệt hư không