PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu Với Bạn La Hạnh Phúc..............Nhung với Tôi la dau khô.........Tình yêu Là j`dojcho
30-11-2005, 11:28 AM
biết Anh có người yêu khác lòng chợt buồn changkhoc' dâu anh ,khóc làm chi khi duyên mông không thành, em chi tiếc em là loài hoa dại.Moc bên dường dúng dợi giữa gió bay ,người da di không bao giờ trơ lai , người o lai cũng cố mà quên.Làm Thân trai mang vì phan bội, hết em này lại sang em khác ,làm tha6n gái màng vi ích ky có anh dồi chi nghĩ dến anh thôi ,tuôi 18 di vào dòi hai chữ tình yeu. ngày hôn lê em la người ban cu. dươc anh mòi tòi dũ lễ thành hôn , nhin `anh trong hạnh phúc mà em dang cay lam sao , co le em va anh không có duyện nen dau khô mình em ai gáng chịu , nhung anh oi tim em còn nóng cháy , tình yêu này em mãi dành cho anh.

forever love
30-11-2005, 09:29 PM
nếu người ta đã lấy vợ rồi thì bạn còn hi vọng gì nữa hãy quên nó đi bạn ah

bupbethuytinh
30-11-2005, 10:29 PM
chài tình yêu lớn quá mình ko hiểu

em sẽ không yêu ai
01-12-2005, 12:07 AM
bạn à ! tình yêu đã không còn thì thôi bạn hãy quên nó đi mặc dù để quên đi một tình yêu vẫn còn đang nồng cháy trong tim bạn nhưng bạn hãy cố quên nó đi , rồi sẽ có một người khác tốt hơn anh ấy đến với bạn thôi bạn à
chúc bạn hạnh phúc nha
ráng lên bạn à

luongbich_vy
01-12-2005, 12:11 AM
sao lại khổ vậy bạn. Đúng là khổ thiệt