PDA

Xem đầy đủ chức năng : QUANG ! mình xin lổi nhiều bây giờ lac nhưng không lạcsinhdanau
28-11-2005, 10:02 PM
quang à hôm nay mình rất buồn nói đúng hơn là buồn từ tối hôm wa
bạn biết vì sao không ?bây giờ mình mới rõ lá thư của bạn không bị lạc ai cũng phải ngỡ ngàng vì bọn mình đều tụm năm tụm bảy đọc lá thư của bạn nhưng ai dè hôm wa cựu lờp trưởng mới nói cho mình biết lá thư đó là của nhỏ N tại nhỏ cả lúc mình tuyên bố thư ai bí mật tên đây thì không ai nói cả cho nên bọn mình mới đọc
nhỏ nói dối tên nên vậy đấy mình xin lổi nha
nhỏ tên thật không phải là trinh
minh fxin lổi
người khong bit không có tội phải không nè
thôi thì mình trả lại thư vậy nhưng thư bị mất rùi
mình cảm thấy khó xử vô cùng chắc có lẻ không đủ tư cách làm friend lít của quang
vậy quang cư delete nick mình đi ha
nhắn l;ại cho mình byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee