PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng DỀvuvo053
04-05-2005, 06:11 AM
KHÔNG DỀ

Em - giọt càfe
Thấm vào lòng anh mỗi tối
Thức suốt một dời.