PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn Quá ĐiDoi_phieu_lang
04-05-2005, 01:17 AM
Trước không em binh thản sống vô tư
Giơ không em con đường đầy bão tố
Tưởng rằng vẫn hoàn nguyên như cũ
Ai ngờ ! không lại chẳng bằng không !