PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con Traile nhan
03-05-2005, 09:10 PM
con trai là chúa lầm lỳ
ta hỏi gì cứ ầm ừ ghét ghê
con trai là chúa hay chê
gặp người ngoài phố cứ nhe răng cười
con trai là chúa xứ lười
lớp nhà hổng don cứ hoài chơi không
con trai là chúa lông bông
ngày chơi tám tiếng mà không thấm gì
con trai là chúa xù xì áo quần chẳng giặt thứ chi cũng nhờ
con trai là chúa giã vờ
"chào em hình như minh đã quen nhau hồi nào "?
con trai là thế đó mà
nhưng mà vắng "hắng" thi ta cung buồn