PDA

Xem đầy đủ chức năng : hix..hix..starda
19-11-2005, 08:47 PM
Thật khó , tại sao có lúc em tưởng rằng mình sẽ không gặp anh nữa , anh lại xuất hiên.Để rồi lại biến mât.....

forever love
19-11-2005, 10:32 PM
cuộc sống nó hay đùa cợt với con người vậy đó bạnah