PDA

Xem đầy đủ chức năng : tinh yeusơn quắn
18-11-2005, 01:33 AM
chào em!!!! ngồi viết thư cho em mà lòng anh buồn lắm một nổi buồn không có gì diễn tả được bởi vì những lá thư mà anh viêt cho em đều không có câu trả lời. Qua những dòng chử này anh muốn gởi vào day dôi dòng tâm sự , để nói lên những suy nghĩ chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay.