PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vẩn Vơbanhduc
07-11-2005, 11:29 PM
Vẩn Vơ
Ấy chỉ là cậu bé mà thôi
Cớ sao ấy lại muốn học đòi,
Ấy nói làm chi lời như thế?
Tôi lớn rồi, chẳng thích ghép đôi.

Ấy ơi về nhà đi nhé!
Theo làm gì luống cuống vòng xe
Tôi hơn ấy một năm-một tuổi
Theo tôi hoài, ấy lỗ đó nghe!

Ấy còn trên vai màu khăn quàng đỏ
Mắt ấy cười còn quá ngây thơ
Ấy có biết tôi thường hay nhớ?
Nhưng nhớ một người...khác ấy cơ!...
<sưu tầm>