PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng ĐỀbanhduc
07-11-2005, 11:27 PM
KHÔNG ĐỀ

Cô trò ấy đánh mất tuổi thơ
Cặp không thủng mà đi đường rơi mất
Tiếc những trò vui cô hối hận
Đường rất dài biết mất ở đâu!

Mới sớm nay chỉ có chú chim câu
Trên vòm lá trên đường cô tới lớp
Chỉ có mỗi hàng cây xanh bóng rợp
Chẳng thể nào đánh mất tuổi thơ cô

Ồ, bên đường có vài tiếng cười đùa
Ừ, có lẽ tuổi thơ rơi vào đó
Và tâm hồn váng tuổi thơ bé nhỏ
Lạnh vô cùng khi ai đó nhìn theo
<sưu tầm> ấy đánh mất tuổi thơ
Cặp không thủng mà đi đường rơi mất
Tiếc những trò vui cô hối hận
Đường rất dài biết mất ở đâu!

Mới sớm nay chỉ có chú chim câu
Trên vòm lá trên đường cô tới lớp
Chỉ có mỗi hàng cây xanh bóng rợp
Chẳng thể nào đánh mất tuổi thơ cô

Ồ, bên đường có vài tiếng cười đùa
Ừ, có lẽ tuổi thơ rơi vào đó
Và tâm hồn váng tuổi thơ bé nhỏ
Lạnh vô cùng khi ai đó nhìn theo
<sưu tầm>