PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thủ phạmbanhduc
07-11-2005, 11:26 PM
Thủ phạm
Các hạ là ai ta chưa từng quen biết
Thân thủ siêu phàm, bước nhẹ như mơ
Chưa xuất chiêu, đã làm ta lảo đảo
Cao nhân tắc hữu...ta thật không ngờ.

Chiêu thức này chẳng danh môn chính
phái
Các hạ là...sư tổ phái gây mê
Lá răm kiếm cùng Anh đào khẩu pháp
Ai lỡ trúng đòn, không chết cũng ...phê.

Trên giang hồ, ta chẳng gâp thù oán
Hà cớ gì các hạ đả thương ta
Ta nghĩ hoài nghĩ mãi không ra
Hay kiếp trước có điều chi sơ suất.

Bao đại nhân ơi, cứu giùm ta với
Vô cớ hại người tội chẳng tha
Đời ta tan nát, thủ phạm chính là...
Thảo dân xin thề trước Khai Phong phủ