PDA

Xem đầy đủ chức năng : NgƯỜi ThỨ Haibanhduc
07-11-2005, 11:24 PM
NGƯỜI THỨ HAI


Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của Mẹ
Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu Mẹ, Mẹ ơi

Mẹ đã sinh anh ấy trên đời
Hình bóng Mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu biết mấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn mỗi ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ Mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ mãi là bến bờ thương nhớ cả đời anh

Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho Mẹ mà thôi

Anh ấy có thể đi cùng con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ
Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai